Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan i Gagnefs kommun är belägen på Mockfjärdsskolan. Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav. Det kan exempelvis bero på en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Barn och utbildningsnämnden prövar om barnet har rätt att gå i anpassad grundskola. För att kunna göra detta krävs medgivande från vårdnadshavare samt fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning,
  • en pedagogisk bedömning,
  • en social bedömning,
  • ett medicinskt utlåtande.

Vårdnadshavarens medgivande och bedömningarna skickas till rektor för den anpassad grundskolan. Rektor fattar beslutet om placering i särskolan och beslutet skickas till dig som vårdnadshavare. Beslut om mottagande i anpassad grundskola kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer om anpassad grundskola på Skolverkets webbplats.

Kontakt

Rektor

Eric Lundin
Telefon: 0241-155 31
E-post: eric.lundin@gagnef.se

Biträdande Rektor

Lena Ek
Telefon: 0241-152 52
E-post: lena.ek@gagnef.se

Mer information