Faderskap/Föräldraskap

Om föräldrar inte är gifta när barnet föds, ska föräldraskapet fastställas.

Från den 1 januari 2022 finns möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Se länk under rubriken länkar.

Om Ni är sammanboende

När ert barn fötts skickas en underrättelse från Skatteverket till socialnämnden i mammans hemkommun. Ett brev skickas till mamma, med en kallelse för att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt lämnas information till Skatteverket om vem som är barnets fader/andre förälder. Faderskapsutredningen kan även inledas innan barnets födelse. Kontakta assistent för mer information. Se rubriken kontakter för kontaktuppgifter.

Om Ni inte bor tillsammans

Om Ni inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. Ni kallas då till familjerätten. Kontakta familjerättssekreterare för mer information. Se rubriken kontakter för kontaktuppgifter.

Föräldraskap

När Du i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Sidan Föräldraskap – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), beskriver vilka regler som gäller för dig som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Det är socialnämnden i den kommun ert barn är folkbokfört som ansvarar för föräldraskapsutredningen.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Att ha vårdnaden om ett barn – att vara vårdnadshavare – innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Du kan läsa mer om faderskap/föräldraskap och vårdnad på webbplatserna som finns under rubriken länkar.

Kontakter

Assistent
Charlotte Törnblom
Telefon: 0241-152 04
E-post: charlotte.tornblom@gagnef.se

Familjerättssekreterare
Sofie Pettersson
Telefon:
0241-152 53
E-post:
sofie.pettersson@gagnef.se