Akuta psykiska problem

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Hit kan du ringa dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska som kan ge dig tips och råd på vem du i första hand ska vända dig till.

Telefonnummer: 1177

Socialtjänsten

Socialförvaltningen – Individ och familjeomsorgen kan du under kontorstid ringa till för att få råd, stöd och hjälp.

Telefonnummer: 0241-152 15

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd efter kontorstid, dygnet runt, året runt till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. 

Telefonnummer: 112

Barn- och ungdomspsykiatrin i Borlänge

Vid behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du ringa till BUP i Borlänge.

Öppettider

  • Måndag-Fredag kl. 08.00-16.00
  • Telefonnummer: 0243-49 70 40
  • Telefontider Kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00  
  • Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger
  • BUP:s länsgemensamma enhet i Falun: Telefonnummer: 023-49 20 70

Psykiatriska akutmottagningen i Säter

Akutmottagningen vänder sig till alla som bor eller vistas i Dalarna och har behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem. Kontakt med mottagningen ska ske via telefon före besök. Mottagningen och telefonen har öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 0225-49 44 00

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Gagnefs vårdcentral

Hit kan du vända dig för rådgivning, stöd och tidsbokning för psykiska besvär som inte är akuta. Telefontider: måndag 8.15-9.00, tisdag 13.15-14.00, onsdag-fredag 8.15-9.00.

Telefonnummer: 0241-49 85 09

BRIS Barnens hjälptelefon

Till BRIS kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 116 111

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Telefonnummer: 0200-21 20 19

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se