Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Idrottsföreningar

Från 2014 gäller Riksidrottsförbundets nya regler för aktivitetsstöd. Ansökan skickas digitalt via Idrott Online. Det kommunala aktivitetsstödet är en del av verksamhetsbidraget som betalas ut en gång per år. Kommunen hämtar uppgifter från RF, så föreningarna behöver inte skicka någon LOK-stödsansökan till kommunen. Regler för detta finns på RF:s hemsida. 

Övriga barn- och ungdomsföreningar

Övriga barn- och ungdomsföreningar som uppfyller kraven för att vara bidragsberättigade, skickar in sin sammanställning av närvarokorten senast 25 februari (för aktiviteter 1 juli – 31 december) och 25 augusti (för aktiviteter 1 januari – 30 juni). Bidraget är en del av verksamhetsbidraget som betalas ut en gång per år. 

Aktivitetsstödet gäller för planerade, ledarledda aktiviteter för barn/ungdomar mellan 7 och 25 år.
En aktivitet ska pågå minst en timme och ska ha minst tre deltagare förutom ledaren.
En ledare ska vara minst 13 år gammal. Om ledaren är mellan 13 och 25 år så får föreningen aktivitetsstöd även för ledaren.
Man får inte aktivitetsstöd för samma person mer än en gång per dag. (man kan alltså inte redovisa en aktivitet på förmiddagen och en på eftermiddagen).

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Rydén
0241-152 08
eva.ryden@gagnef.se