Ottilia Adelborgmuseet

Ottilia Adelborg, den svenska barnbokens upphovskvinna, bodde och verkade i Gagnef från 1903 till sin död 1936. Hennes insatser på barnboksområdet var en början på det man idag kallar för barnkultur. Böckerna Prinsarnas Blomsteralfabet, Pelle Snygg och Barnen i Snaskeby var genom sin pedagogiska stil något helt nytt på sin tid. Ottilia var också en inspiratör och ett stöd för sin 20 år yngre väninna Elsa Beskow.

Museet drivs av Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening på uppdrag av Gagnefs kommun.

Som hembygdsvårdare gjorde Ottilia stora insatser för att rädda folklig konst och hantverk från förstörelse i industrialismens barndom. Bland annat tog hon initiativet till en gammelgård, Gagnefs Minnesstuga, för övrigt en av Dalarnas äldsta, som överlämnades till bygdens folk 1909. Läs mer om Minnesstugan här: Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga (hembygd.se)

Läs mer på museets hemsida. Utställningar, öppettider, karta, nyheter: ottiliaadelborgmuseet.se. Museet har även en facebooksida, besök Ottilia Adelborgmuseet på Facebook. Inläggen på Facebook är hämtade ur Ottilias dagböcker.

Under 2014/2015 har en interiör ombyggnad av museet gjorts och en ny permanentutställning byggts, där fokus legat på att visa en breddad och mer heltäckande bild av Ottilia Adelborg – hennes verk, person och samtid.

Kontakt

Chef Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Rydén
Telefon: 0241-15208 
E-post: eva.ryden@gagnef.se 

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se