Algblomning

Grönt och grumligt vatten är tecken på algblomning. Alger kan vara farliga att få i sig och att få på huden. Därför ska du alltid vara uppmärksam på hur vattnet ser ut innan du badar. Misstänker du algblomning ska du undvika att bada oavsett om det finns någon skylt om algblomning vid badplatsen. 

Det är mycket viktigt att djur inte får dricka eller bada i vatten med algblomning.

Du känner igen algblomningen på att vattnet är grönt och grumligt. Om algblomningen med blågröna alger är kraftig så bildar algerna ett lager på vattenytan. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algblomning kan bland annat bero på att det finns god tillgång till näring, framförallt kväve och fosfor. Men även varmt vatten och vindstilla väder utan nederbörd gynnar algblomningen.

Algblomningar med blågröna alger kan vara giftiga.  Därför ska du alltid undvika att bada om du misstänker algblomning. 

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se