Framtidens skola

Historiskt stor investering i Gagnefs kommun 

För Djuråskolan byggs ny skolbyggnad för elever i årskurs F-6 och en om- och tillbyggnad av den befintlig byggnaden för elever årskurs 7-9, skolgemensam administrationsavdelning, matsal, praktisk-estetiska ämneslokaler, gymnastiksal och omklädningsrum. Dessutom föreslås en ombyggnation av vissa delar i kulturskolans lokaler för musikundervisning.

Skolan och förskola i Bäsna rivs och ersätts av en ny byggnad för förskola med fyra avdelningar och elever i årskurs F-3 samt tillagningskök.

I Kyrkskolan föreslås åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och vidare projektering för en eventuell om- och tillbyggnad.

Sedan tidigare har beslut fattats om en ny förskola i Dala-Floda, placerad vid Syrholns skola.

Djuråsskolan

Bäsna skola och förskola

Syrholns förskola och skola

Kontaktperson

Göran Anlind
Pedagogisk byggprojektledare
0241-15461
goran.anlind@gagnef.se