Trygghetslarm

För att du ska känna dig trygg i hemmet kan du beviljas trygghetslarm. Du får då en bärbar larmknapp att ha i ett halsband eller armband. Larmknappen bör du alltid bära på dig, även i duschen. Vid behov kan du, dygnet runt, trycka på larmknappen. Larmknappen skickar då en signal till trygghetslarmet som ringer upp larmmottagande personal. Inom någon minut hörs personalens röst från trygghetslarmets högtalare och du kan tala med personalen. När samtalet är klart återställs larmet av den som besvarat det. Den larmmottagande personalen kontaktar hemtjänsten som inom cirka en halvtimme bör vara på plats för att hjälpa dig.

Om du av misstag tryckt på den bärbara larmknappen kan du trycka på den gröna knappen på trygghetslarmet eller meddela personalen som svarar att du larmat av misstag, då återställs larmet.

Tekniska krav

Trygghetslarmet kommunicerar via det mobila nätet och du behöver inte ha något eget telefonabonnemang. Larmet levereras komplett, det som krävs i bostaden är ett eluttag som trygghetslarmet ska vara anslutet till. I undantagsfall kan en extern antenn behöva monteras.

Provlarm

Trygghetslarmets funktion övervakas kontinuerligt och hemtjänsten åtgärdar eventuella fel så snart som möjligt. Som en säkerhetsåtgärd bör du även prova larmet en gång per månad genom att trycka på din bärbara larmknapp. Om du inte gör detta kommer personal att besöka dig och prova larmet. I samband med installationen får du tala om ifall du vill provlarma på egen hand eller om du vill att personal kommer och gör det.

Nyckelrutiner

Vid installationen ombeds du att lämna en nyckel till din bostad. Nyckeln kommer att förses med ett kodnummer och förvaras inlåst i hemtjänstens lokal.

Du kommer även att få ett elektroniskt personallås monterat på insidan av din ytterdörr. Låset monteras utan att göra någon åverkan på dörren och dina nycklar kommer att fungera som vanligt. Det nya låset syns inte från utsidan och endast behörig personal kan använda sig av det.

Kostnader

Trygghetslarmet har en abonnemangskostnad per påbörjad kalendermånad. 

När du larmar kostar hemtjänstens utryckning enligt gällande hemtjänsttaxa. Tiden summeras månadsvis och du debiteras per påbörjad halvtimme. Du debiteras även en årlig serviceavgift motsvarande en timme för att hemtjänsten uppdaterar dina uppgifter gentemot larmcentralen. För aktuella belopp hänvisas till sidan ”Vad kostar insatserna?”.

Dessa kostnader samordnas med eventuell övrig hemtjänst och prövas mot ditt avgiftsutrymme och maxtaxan och grundar sig på din inkomst och de uppgifter du lämnar till kommunen.

Om du eller någon som vistas i din bostad förstör eller tappar bort någon del av larmutrustningen blir du ersättningsskyldig.

Övrigt

Det är önskvärt att din bostad mer märkt med nummer utvändigt så att hemtjänst och nattpatrull hittar till rätt adress.

Kontakt

Enhetschef Västra hemtjänstdistriktet
Marie Ehrling
Telefon: 0241-154 54
E-post: marie.ehrling@gagnef.se

Personal Västra hemtjänstdistriktet
Telefon: 0241-154 56

Enhetschef Östra hemtjänstdistriktet
Maria Nordkvist
Telefon: 0241-152 34
E-post: maria.nordkvist@gagnef.se

Personal Östra hemtjänstdistriktet
Telefon: 0241-152 36