Vattenskyddsområden

Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot förorening. 

För att kunna skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter. Vattenskyddsområden delas in i olika zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, d.v.s. den tid det tar för vattnet att nå vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening skall minska. 

Inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. 

I Gagnefs kommun finns skyddsföreskrifter för Sångåns vattentäkt och Sandvika reservtäkt (försörjer Mockfjärd och Dala-Floda med dricksvatten), Källbäckens vattentäkt (försörjer Björbo med dricksvatten), Bäsna vattentäkt samt skyddsområde för Tallbackens vattentäkt (försörjer Gagnef – Djurås – Djurmo – Sifferbo med dricksvatten) och där vattentäkterna Gräv och Moje också ingår. Skyddsföreskrifterna finns under länken Föreskrifter i högerspalten.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se