Vägar och grönområden

Gatu- och markavdelningen ansvarar för väghållningen runt Djurås centrum och Södra industrivägen. Andra vägar i kommunen sköts av Trafikverket, lokala vägföreningar eller den enskilde ägaren beroende på typ av väg.

Grönområden inom kommunens byggnadsplansområde sköts av vägföreningarna i samråd med gatuavdelningen. Kommunen kan tillhandahålla lekredskap till lekparker men vägföreningarna ansvarar för skötsel och underhåll.

Vägar som sköts av kommunen

Djurås: Södra industrivägen och vägen vid kommunhuset och in till Himmelsgården

Björbo: ”Slingan” och parkeringsplatser vid Fänforsen.

Gång och cykelvägar

Djurås:

 • Från kommunhuset under E16 till Lindbergshallen och mot Djurmo och Stortäppa.
 • Från rondellen OKQ8 till Svedjan. Detta är Trafikverkets gång- och cykelväg. Vinterväghållning sköts på uppdrag av Trafikverket av Gagnefs kommun.
 • Från COOP förbi Djurås skola.
 • Längs Fagervägen och genom området Älvvägen – Bäckvägen till Djurås skola.

Djurmo: Gång- och cykelväg från Djurmo skola mot Sifferbo.

Björbo: Gång- och cykelväg från Dala cement mot Gybäcksholan.

Snöröjning och halkbekämpning

Normalt påbörjas snöröjning vid snöfall av torr snö när det upphört och snödjupet är cirka 7 centimeter. Vid snöfall av våt snö påbörjas snöröjningen vid 5 centimeter även om snöfallet är pågående.

När det kommer mycket snö på en gång kan vi få problem att hinna med att snöröja överallt. Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gång- och cykelvägar prioriteras och insatserna påbörjas vid ett snödjup mellan 3 – 5 centimeter. Eventuell halkbekämpning påbörjas när snöröjningen är klar.

Grus till privatpersoner för halkbekämpning

Grus till privatpersoner för halkbekämpning finns att hämta på nedanstående platser.  Glöm inte att ta med en hink eller liknande att ha sanden i. Det är inte tillåtet att hämta med exempelvis lastmaskin, traktor och skopa.

Se gärna till att ha lite grus hemma redan innan det blir halt. Det finns risk att gruset fort tar slut innan vi hinner fylla på, när flertalet hämtar samtidigt. 

 • Björbo: Björbobadet, Rimgattu 6
 • Bäsna: Bäsnaförrådet, Bygdegårdsvägen 5
 • Dala Floda: Två blåa sandlådor vid ICA / Hemslöjden, Stora vägen 36
 • Djurås: Högra sandfickan vid panncentralen, Södra industrivägen 14
 • Gagnef: Sandfickan vid Solgården, Mats Ers väg 13
 • Mockfjärd: Vägföreningens förråd, Myrholsvägen 2 och panncentralen på Högsvedsvägen 99, mittemot demensboende.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer utfärdar gatuavdelningen parkeringstillstånd kostnadsfritt.

Mer information

Lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område beslutas av kommunen och övriga områden Länsstyrelsen. Om du har frågor som gäller allmänna vägar eller trafikfrågor kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921.

Fakta

 • Statliga vägar – 160 km
 • Enskilda vägar med statsbidrag – 108 km
 • Enskilda vägar med kommunalt bidrag – 115 km
 • Gång och cykelvägar (GC) – 5,2 km
 • Kommunala grönområden – 120 000 m²
 • Antal gatlyktor – 3800 st.

Kontakt

Gatuingenjör
Henric Larsson
Telefon: 0241-154 20
E-post: henric.larsson@gagnef.se