Vägar och grönområden

Gata/mark- avdelningen ansvarar för väghållningen runt Djurås centrum och Industrivägen. Andra vägar i kommunen sköts av Trafikverket, lokala vägföreningar eller den enskilde ägaren beroende på typ av väg.

Gatuavdelningen utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade kostnadsfritt.

Lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område beslutas av kommunen. För övriga områden är det länsstyrelsen som beslutar. Om du har frågor som gäller allmänna vägar eller trafikfrågor kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921.

Grönområden inom kommunens byggnadsplansområde sköts av vägföreningarna i samråd med Gatuavdelningen. Kommunen kan tillhandahålla lekredskap till lekparker men vägföreningarna ansvarar för skötsel och underhåll.

Grus till privatpersoner för halkbekämpning finns att hämta på följande platser:

 • Djurås. Anslagstavlan vid Lindberghallen
 • Bäsna, Bäsnaförrådet Bygdegårdsvägen 5
 • Mockfjärd, Vägföreningens förråd, Myrholsvägen
 • Dala Floda, Törnholn, Strandbacksvägen
 • Björbo, Björbobadet Rimgattu 6

Fakta

 • Statliga vägar – 160 km
 • Enskilda vägar med statsbidrag – 108 km
 • Enskilda vägar med kommunalt bidrag – 115 km
 • Gång och cykelvägar (GC) – 5,2 km
 • Kommunala grönområden – 120 000 m²
 • Antal gatlyktor – 3800 st.

Kontakt

Gatuingenjör
Henric Larsson
Telefon: 0241-154 20
E-post: henric.larsson@gagnef.se