Kommun och politik

Kommunen utgör den folkvalda lokala nivån i Sverige. Kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda politikerna fattar beslut i alla större frågor och en förvaltande nivå där tjänstemän arbetar för att göra verklighet av de politiska besluten. På de här sidorna kan du läsa mer om hur Gagnefs kommun styrs.

Kontakt

Kommunalråd

Fredrik Jarl
0241-151 03
fredrik.jarl@gagnef.se

Kommunchef

Rolf Davidsson, tillförordnad
0241-15179
rolf.davidsson@gagnef.se