Kommun och politik

Kommunen utgör den folkvalda lokala nivån i Sverige. Kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda politikerna fattar beslut i alla större frågor och en förvaltande nivå där tjänstemän arbetar för att göra verklighet av de politiska besluten. På de här sidorna kan du läsa mer om hur Gagnefs kommun styrs.

 


Senast uppdaterad: 2021-09-21
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer