Gagnef – Kyrkbyns förskola

I en vacker omgivning i anslutning till skolan (F-6) ligger Kyrkbyns förskola. Förskolan har tre avdelningar, Kullan 1-2,5 år, Masen 2,5-3,5 år och Bäverhyddan 4-5 år. Vi arbetar för att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för ALLA.

Vi lägger stor vikt vid leken.  Vi arbetar ofta utifrån teman där vi på ett naturligt sätt integrerar många av läroplanens strävansmål. Utevistelsen är en självklarhet för oss i Kyrkbyn. Vi har även tillgång till en slogbod där vi bland annat i samarbete med Friluftsfrämjandet bedriver Mulle- och Knytte-verksamhet.

Kontakt

Rektor

Anna-Lena Elfsberg
Telefon: 0241-154 23
E-post: anna-lena.elfsberg@gagnef.se

Avdelningar

Kullan
Telefon: 0241-153 38

Masen
Telefon: 0241-153 35

Bäverhyddan
Telefon: 0241-153 39