Gagnef – Kyrkbyns förskola

I en vacker omgivning i anslutning till skolan (F-6) ligger Kyrkbyns förskola. Förskolan har fyra avdelningar, Kullan ca 1-3 år, Masen ca 1-3 år, Bäverhyddan ca 3-4 år och Solstrålen ca 4-6 år. Vi arbetar för att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för ALLA.

Vi lägger stor vikt vid leken. Vi arbetar ofta utifrån teman där vi på ett naturligt sätt integrerar många av läroplanens strävansmål. Utevistelsen är en självklarhet för oss i Kyrkbyn. Vi har även tillgång till en slogbod där vi har våra utegrupper i egen regi.

Kontakt

Rektor

Anna-Lena Elfsberg
Telefon: 0241-154 23
E-post: anna-lena.elfsberg@gagnef.se

Avdelningar

Kullan
Telefon: 0241-153 38

Masen
Telefon: 0241-153 35

Bäverhyddan
Telefon: 0241-153 39

Solstrålen
Telefon: 0241-153 55