Sekretess

Alla som jobbar inom socialtjänsten har sekretess. Det betyder att de personer som du träffar har tystnadsplikt och inte får berätta något om dig om du själv inte gett tillåtelse till detta.