Faktura

Texten Gagnef Mötesplats mitt i Dalarna med kurbitsliknande mönster

Faktura från Gagnefs kommun

Har du frågor angående en faktura från Gagnefs kommun kontakta i första hand den person som står som kontakt på fakturan.

Elektronisk faktura och autogiro från Gagnefs kommun

Faktura till Gagnefs kommun​

I första hand ska du fakturera med en elektronisk faktura. 

Elektronisk faktura till Gagnefs kommun

Undantag finns för elektronisk faktura:

Om innehållet är av känslig karaktär eller säkerhetsklassad information finns olika regler beroende på vad fakturan avser. Kontakta beställaren för mer information.

Fakturor till Socialförvaltningen

Fakturor från behandlingshem, institutioner, familjehem eller liknande ska alltid skickas som pappersfaktura till:

Gagnefs kommun, Socialförvaltningen, 785 80 Gagnef

Kontakt

E-post: faktura@gagnef.se

Kundreskontra
Anna Möller
Telefon: 0241-151 35
E-post: anna.moller@gagnef.se

Lena Niskakoski
Telefon: 0241-153 07
E-post: lena.niskakoski@gagnef.se

Leverantörsreskontra
Mikaela Israels
Telefon: 0241-151 16
E-post: mikaela.israels@gagnef.se

Länkar

Webbportalen Registrera e-faktura till Gagnefs kommun