Björbo

Välkomna till vår förskola som har tre avdelningar. Örmila som är en småbarnsavdelning och på Gullhöna går de äldre barnen. Vi har unika möjligheter till ett varierat innehåll i vår verksamhet då förskolan har gångavstånd till skogen, bibliotek, skolan, gymnastikhall och sommartid tempererat utomhusbad.

Vår och höst går vi till närliggande skog har har Knytte- och Mulleverksamhet i samverkan med Friluftsfrämjandet.
En viktig del i vårt dagliga arbete handlar om att visa respekt för varandra, vår miljö och vår natur.

Grunden för vårt pedagogiska arbete med barnen är målen i Läroplanen för förskolan och Den goda förskolan (ett styrdokument som alla pedagoger gemensamt utarbetat i kommunen).

Avdelningarna erbjuder en varierad verksamhet utifrån barnens inflytande, där barnens tankar, idéer och intressen tas till vara, i ett nära samarbete med föräldrarna.

Vi arbetar medvetet med att stimulera barnens språk och matematiska utveckling med leken som grund. Genom pedagogisk dokumentation driver vi både barnens och personalens utveckling framåt.

Vi arbetar för att varje barn ska minnas Björbo förskola med glädje.

Kontakt

Rektor

Daniel Enlöf
Telefon: 0241- 251 42
E-post: daniel.enlof@gagnef.se

Avdelningar

Gullhöna
Telefon: 0241-154 76

Ôrmila
Telefon: 0241-154 70