Cistern eller oljetank

Har du en cistern eller tank med olja? Då ska du se till att den kontrolleras med jämna mellanrum. Ska du installera en ny cistern eller ta bort din gamla måste du skriftligen informera miljö- och byggnadsnämnden.

Kontroll av cistern

För att produkter som innehåller olja ska kunna förvaras säkert i cisterner måste kontroller göras med vissa tidsintervall. Hur ofta detta ska göras beror på vilket material cisternen är gjord av. Tiden varierar från vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter.

Kontrollen ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. Swedac har en lista över ackrediterade företag. Länk finns nedan. 

Normal kontrollintervall

  • S-cistern: Saknar korrosionsskydd, kontroll vart 6:e år.
  • K-cistern: Har korrosionsskydd, Kontroll vart 12:e år.

För information om tillstånd och blanketter besök vår sida Lov, tillstånd och anmälan – Cisterner.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se