Lov, tillstånd och anmälan

Välkommen till Gagnefs kommuns sidor om lov, tillstånd och anmälan

Här har vi samlat de områden där privatpersoner kan behöva lov, tillstånd och anmälan av miljö- och byggnadsnämnden.

För verksamheter/företag se rubriken Tillstånd och tillsyn under Näringsliv

För verksamhet/åtgärder i vattenskyddsområde se rubriken Vattenskyddsområden

Kontakt

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se