Skyltlov

Skyltar och ljusanordningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar. Bygglovsplikten regleras i plan- och byggförordningen.

Till din ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning ska du bifoga:

  • Situationsplan skala 1:500
  • Fasadritningar
  • Beskrivning av anordningen

Beroende på skylten eller ljusanordningens karaktär kan miljö- och byggnadsnämnden även kräva:

  • Fotomontage
  • Teknisk beskrivning
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Kontrollplan

Beroende på vad ditt ärende gäller kan handlingarna se lite olika ut, ritningarna ska vara tydliga och skalenliga. Noggranna och tydliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se