Gråthålet

Strövstigen tar dig genom skuggig och fuktig granskog i Gråthålet

Gråthålet är en långsmal sänka med skuggig och fuktig granskog och en porlande bäck i mitten. Klippväggar omger sänkan och ovanför finns torrare tallskog med stora träd.

Den skuggiga och fuktiga miljön har troligen gjort att dåtidens återkommande skogsbränder inte har nått detta område. I sänkan finns en hel del död ved som gynnar vedsvampar och här trivs en mängd mossor och lavar. Små stup och skarpa lodräta klippväggar ger intrycket av att det är en förkastning som har format den här speciella terrängen.

Hur Gråthålet har fått sitt namn vet man inte riktigt men troligen har det samband med byn Gråda. En mer fantasieggande förklaring är att man trodde sig höra gråt och barnskrik från en myling – enligt svensk folktro en gengångare av ett nyfött barn som blivit mördat.

Gråthålet skyddas genom två naturreservat, ett kommunalt på Gagnefssidan och ett statligt på Leksandssidan av kommungränsen.

I området finns välbevarade rester av en kolbotten och en kojruin. Dessa är spår från förr då koltillverkning var starkt utbredd i Dalaskogarna. Gråthålet nås lättast från den skogsbilväg som går fram till reservatsgränsen på dess östra sida. Från reservatsskylten går det en strövstig runt i området.  

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 17 ha
Service: Strövstig
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se