Djurmo

Vår förskola har 4 avdelningar och är belägen i ett härligt grönt barrskogsområde och i direkt anslutning till Djurmo skola och ett villaområde. Förskolan ligger ca. 15 min från Borlänge, en bit in från riksväg 70.

Avdelningarna Grön och Röd är småbarnsavdelningar, 1-2,5 år, och avdelningarna Blå och Gul är äldrebarnsavdelningar, 3-5 år. Pedagogerna på förskolan är utbildade i ett värdegrunds- och jämställdhetsarbete, ” på lika villkor”

Kontakt

Rektor

Anna-Lena Elfsberg
Telefon: 0241-154 23
E-post: anna-lena.elfsberg@gagnef.se

Avdelningar

Blå
Telefon: 0241-152 63

Grön
Telefon: 0241-152 66

Gul
Telefon: 0241-152 69

Röd
Telefon: 0241-152 64