Om Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är för dig som är över 20 år och vill studera i vuxen ålder. Hos oss kan du studera grundskolekurser, gymnasiekurser och enstaka kurser men också gå en yrkesutbildning. Har du inte svenska som modersmål och ännu inte har kunskaper i det svenska språket erbjuder vi svenska för invandrare (SFI).  För dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, finns anpassad utbildning.

Här hittar ni oss

Vuxenutbildningen i Gagnef erbjuder studier med hög flexibilitet med kontinuerligt intag. Största delen av våra lärarledda kurser erbjuder vi på Hedens skola i Mockfjärd eller på distans. De som studerar anpassad utbildning för vuxna studerar i våra lokaler centralt i Djurås.

Om kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är en del av det svenska utbildningssystemet och ger en möjlighet att kompensera och komplettera kunskaper och meriter på grund- eller gymnasial nivå.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Vem får söka vuxenutbildning?

Du har rätt att läsa kommunal vuxenutbildning i Gagnef om du är folkbokförd i Gagnefs kommun och har fyllt 20 år.

Du har också möjlighet att studera i en annan kommun. Då söker du kursen eller utbildningen i den kommun där du önskar studera. Skickar därefter information till oss om vad du har sökt, antingen via post eller e-post tillsammans med kopior av dina tidigare betyg. Märk din ansökan ”Ansökan IKE”. För att din ansökan ska hinna handläggas behöver vi din ansökan oss tillhanda senast 14 dagar innan slutdatum för ansökningsperioden för den aktuella utbildningen.

Din ansökan

Vårt arbete med att bedöma din ansökan, fatta beslut om antagning, vägen genom dina studier och slutligen att utfärda betyg styrs av:

  • Skollagen (2010:800)
  • Förordningen om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
  • Läroplan för vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101)
  • Skolverkets föreskrifter och allmänna råd

Behörighet och urval

För att du ska få en korrekt bedömning av behörighet är det viktigt att du bifogar dina tidigare betyg vid ansökan. När din ansökan inkommit till oss blir du kontaktad av skolan och får då mer information och möjlighet till vägledningssamtal.

Om det är fler sökande än utbildningsplatser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

Kontaktuppgifter Vuxenutbildningen

Administratör Elenor Modigh
E-post: elenor.modig@gagnef.se
Telefon: 0241 151 33
Administration, ansökningar, betyg och intyg

Studie- och yrkesvägledare Tina Ryde
E-post: tina.ryde@gagnef.se
Telefon: 0241 154 43
Vägledning vid val av utbildning, karriärfrågor

Rektor Johan Rombin
E-post: johan.rombin@gagnef.se
Telefon: 0241 155 24

Övrig information