Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Kontrollera vattnet i din brunn

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.  Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

Läs mer om dricksvatten från egen brunn på Livsmedelsverkets sida ”Egen brunn eller liten privat dricksvattenanläggning

Där finns även en broschyr där du kan läsa det mesta om små dricksvattenanläggningar.

För att beställa vattenanalys kontaktar man ett laboratorium. Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov skall tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det. På Swedacs webbplats går det att söka efter ackrediterade laboratorium.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om provtagning och hur man tolkar resultaten från analys.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Mer information om eget dricksvatten

Under ”Läs mer” finns ytterligare länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se