Beredskap och säkerhet

Bilden visar Dalälven en sensommardag sedd norrut från älvstranden i Gimsbärke. Den omgivande terrängen avspeglar sig i den lugna vattenytan.
Dalälven sedd norrut från älvstranden vid Gimsbärke. Privat foto, copyright Pär Mårtensson.

Här hittar du information om beredskap och säkerhet i Gagnefs kommun. Under rubriken Beredskap och säkerhet hittar ni de olika områdena som berörs.

Kommunens beredskapsarbete syftar till att förbygga samhällsstörningar och att vara beredd på att hantera händelser som till exempel stora bränder, översvämningar och omfattande elavbrott. I arbetet ingår även planering för hur kommunen ska agera tillsammans med andra samhällsaktörer, för att grundläggande funktioner ska fungera även under höjd beredskap och krig.

Krisinformation vid en händelse som påverkar samhället kommer upp på förstasidan på Gagnefs webbplats (gagnef.se) samt i förekommande fall även i övriga media, radio etc.

Om du vill komma i kontakt med kommunens Beredskaps- och säkerhetssamordnare hittar du kontaktuppgifterna under rubriken ”Kontakt”. Ni kan även ställa frågor och funderingar via sidan Gagnefs kommuns sida på Facebook

Vid akuta händelser skall ni alltid ringa 112!

Nyheter

Kanske inte någon nyhet direkt men det lackar mot Jul, och det är ju lite mörkt och kyligare ute så här års. Då är det mysigt att tända ljus och särskilt levande ljus. Men, tänk på att alltid släcka levande ljus när du lämnar rummet och inte har koll på dem längre.

Tomma rum är mörka rum är säkra rum!

Let’s be careful out there!

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se

Viktiga telefonnummer

  • Nödnummer: 112
  • Information vid olyckor och kriser: 113 13
  • Polisen för ärenden som inte är akuta: 114 14
  • Sjukvårdsrådgivning: 1177
  • Journummer för försvunna barn: 116 000
  • Räddningstjänst Dala-Mitt: 023-488800