Beredskap och säkerhet

Bilden visar Dalälven en sensommardag sedd norrut från älvstranden i Gimsbärke. Den omgivande terrängen avspeglar sig i den lugna vattenytan.
Dalälven sedd norrut från älvstranden vid Gimsbärke. Privat foto, copyright Pär Mårtensson.

Här hittar du information om beredskap och säkerhet i Gagnefs kommun. Under rubriken Beredskap och säkerhet hittar ni olika områden som berörs.

Kommunens beredskapsarbete syftar till att förbygga samhällsstörningar och att vara beredd på att hantera händelser som till exempel stora bränder, översvämningar och omfattande elavbrott. I arbetet ingår även planering för hur kommunen ska agera tillsammans med andra samhällsaktörer, för att grundläggande funktioner ska fungera även under höjd beredskap och krig.

Krisinformation vid en händelse som påverkar samhället kommer upp på förstasidan på Gagnefs webbplats (gagnef.se) samt i förekommande fall även i övriga media, radio etc.

Om du vill komma i kontakt med kommunens Beredskaps- och säkerhetssamordnare hittar du kontaktuppgifterna under rubriken ”Kontakt”. Ni kan även ställa frågor och funderingar via sidan Gagnefs kommuns sida på Facebook

Vid akuta händelser skall ni alltid ringa 112!

Nyheter

Beredskapsveckan

Vecka 39 genomför Gagnefs kommun tillsammans med några av civilsamhällets aktörer Beredskapsveckan 2023. Årets tema är ”Öva”. Det kommer bland annat att vara öppet hus på Trygghetspunkten i Mockfjärds skola, hemberedskapsinformation genom Frivilliga resursgruppen (FRG), lagas beredskapsmat i skolorna och diverse utbildningar och tävlingar.

Detta händer:

Tisdag 26 september
Öppet hus i IOGT-lokalen i Björbo klockan 18:30-20:00
Information om Krishantering, Frivilliga resursgruppen (FRG), hemberedskap och hur vi kan träna på att hantera en krissituation själva. Fika.

Onsdag 27 september
Beredskapslunch i vissa skolor. Information via V-klass.

Lördag 30 september
Öppet hus, Trygghetspunkt Mockfjärds skola klockan 10:00-14:00.
Frivilliga Resursgruppen upprättar en trygghetspunkt och informerar om vad det är och vad man kan få för stöd där. Enklare fika och sopplunch. Information om Krishantering, Frivilliga Resursgruppen (FRG), hemberedskap och hur vi kan träna på att hantera en krissituation själva

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se

Viktiga telefonnummer

  • Nödnummer: 112
  • Information vid olyckor och kriser: 113 13
  • Polisen för ärenden som inte är akuta: 114 14
  • Sjukvårdsrådgivning: 1177
  • Journummer för försvunna barn: 116 000
  • Räddningstjänst Dala-Mitt: 023-488800