Beredskap och säkerhet

Här hittar du information om beredskap, räddning och säkerhet i Gagnefs kommun. Krisinformation vid en händelse som påverkar samhället kommer upp på förstasidan på Gagnefs webbplats (gagnef.se) samt i förekommande fall även i övriga media, radio etc.

Här hittar du information om beredskap och säkerhet i Gagnefs kommun. Under rubriken Beredskap och säkerhet hittar ni olika områden som berörs. Kommunens beredskapsarbete syftar till att förbygga samhällsstörningar och att vara förberedda på att hantera händelser som till exempel stora bränder, översvämningar och omfattande elavbrott. I arbetet ingår även planering för hur kommunen ska agera tillsammans med andra samhällsaktörer, för att grundläggande funktioner ska fungera även i kris och höjd beredskap.

Om du vill komma i kontakt med kommunens Beredskaps- och säkerhetssamordnare hittar du kontaktuppgifterna under rubriken “Kontakt”. Ni kan även ställa frågor och funderingar via sidan Beredskap Säkerhet på Facebook. Observera att det inte är ett officiellt konto för kommunen att sprida information. 

Vid akuta händelser skall ni alltid ringa 112!

Nyheter

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se

Viktiga telefonnummer

  • Nödnummer: 112
  • Information vid olyckor och kriser: 113 13
  • Polisen för ärenden som inte är akuta: 114 14
  • Sjukvårdsrådgivning: 1177
  • Journummer för försvunna barn: 116 000
  • Räddningstjänst Dala-Mitt: 023-488800