Prästbuan

Höglänt, mager skogsmark i Prästbuans naturreservat.

Prästbuan är en gammal fäbod. Öster om fäboden finns det vidsträckta, höglänta skogar och myrar som är skyddade som naturreservat.

Området är högt beläget på mellan 400 – 500 meter över havet. Den höga höjden ger ett kärvt klimat och en natur som känns fjällnära. Området består av en mosaik av myrmark och mager barrskog med mycket tall. Här trivs tjädern.

Prästbodarna, eller Prästbuan, har fått sitt namn av att prästen i Gagnef förr hade sina djur här på sommaren. Vid storskiftet 1811–1817 hade fäbodarna 24 delägare från Österfors, Gröntuv, Gräv, Tjärna, Västerfors och Moje. Det långa avståndet och avsaknaden av väg ledde till att fäboddriften upphörde relativt tidigt.

Närmast fäbodstället har tidigare hävdad mark vuxit igen med grov granskog. Väster om fäboden har ytterligare ett område skyddats genom ett naturvårdsavtal.

Flera strövstigar, vandringsleder och skidspår finns i området och några av dessa ansluter till Gyllbergens naturreservat i Borlänge kommun.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 120 ha
Service: Vandringsleder och stigar. I Prästbuans fäbod (utanför naturreservatet) finns raststuga, vindskydd, eldplats och torrdass
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se