VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. I Gagnefs kommun har bedömningen varit att det några farliga verksamheter eller depåer och det finns heller inga militärstrategiskt viktiga mål som skulle kunna föranleda robot- eller flyganfall. Läs mer om VMA på MSB hemsida: VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Observera att det inom Gagnefs kommun inte finns något ljudsystem för VMA.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

  • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas. 

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

  • Gå inomhus.          
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • Söka information på t.ex. krisinformation.se

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder långsignal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Kring kärnkraftverken varnas allmänheten såväl utomhus som inomhus. Utomhus används samma system som annan varning utomhus. Inomhus används RDS-systemet via särskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddelande. Information till allmänheten gällande kärnkraftsvarningar ansvarar länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala för.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se