Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap och föräldraskap samt adoptioner.

Vid familjerätten kan vi hjälpa er föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal och att teckna avtal. Föräldrar kan även boka informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol.

Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap, genomföra adoptionsutredningar och på uppdrag av domstol vårdnad-, boende- och/eller umgängesutredningar.

Övriga ärenden som kan förekomma på familjerätten är att på begäran av domstol avge yttrande vid barns namnbyte, yttrande vid passansökan och att lämna upplysningar vid äktenskapsskillnad.

Har du frågor eller funderingar som handlar om familjerätt är du välkommen att ta kontakt. Du får vara anonym. Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk, anlitar vi tolkförmedling.

Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation hänvisas till familjerådgivningen. Du kan också kontakta Familjens Hus eller Famnen. Se länkar nedan.

Blankett för att ansöka om skilsmässa hittar du via Falu tingsrätt.

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Familjerättssekreterare
Sofie Pettersson
Telefon: 0241-152 53
E-post: sofie.pettersson@gagnef.se

Öppettider reception

  • Måndag-Torsdag kl. 8-16
  • Fredag kl. 8-14.30
  • Lunchstängt kl. 12-13