Bygga utan lov

Om du utan lov utför en förändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har miljö- och byggnadsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift.

Du har möjlighet att söka om bygglov i efterhand. Om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du även betala sanktionsavgiften.

Om du inte får bygglovet beviljat måste du riva det du byggt.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om byggnadsinspektörerna ej är nåbara kan du även ställa dina frågor via e-post.