Ottilia Adelborg

Ottilia Adelborg, den svenska barnbokens upphovskvinna, bodde och verkade i Gagnef från 1903 till sin död 1936. Hennes insatser på barnboksområdet var en början på det man idag kallar för barnkultur. Böckerna Prinsarnas Blomsteralfabet, Pelle Snygg och Barnen i Snaskeby var genom sin pedagogiska stil något helt nytt på sin tid. Ottilia var också en inspiratör och ett stöd för sin 20 år yngre väninna Elsa Beskow.  

I Gagnefs kyrkby ligger Ottilia Adelborgmuseet. Där får vi inblick i Adelborgs samlade gärning och arbetsliv som barnboksillustratör, konstnär, författare och hembygdsvårdare under slutet av 1800- talet till förra seklets första hälft. Man förvaltar ett rikt urval av samlingar med konst, illustrationer, litteratur, folkdräkter, knypplade spetsar, och föremål från Gagnef. 

Ottilia Adelborgmuseets webbplats

Läs mer om Ottilia Adelborg Den svenska bilderbokens skapare, Ottilia Adelborgmuseets webbplats.

Följ Ottilia på Ottilia Adelborgs Facebook

Illustration. En flicka står i bokstaven S, omgiven av en smörblomma. Texten smörblomma står nedanför

Ur ABC-boken Prinsarnes blomsteralfabet från 1893 års upplaga.

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-15148
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se