Driftbidrag

Bidraget är ett stöd till drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning som ägs eller förvaltas av förening. Bidragets storlek är baserat på aktuellt prisbasbelopp. 

Bidraget söks på blanketten ”Driftbidrag” efter att föreningen haft årsmöte. Överenskommelse tecknas i samband med årligt föreningsbesök.

Förening som avser att starta ny anläggning, eller bygga ut befintlig, ska förhandskontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få anläggningen godkänd som bidragsgrundande.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information. 

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Rydén
0241-152 08
eva.ryden@gagnef.se