Tillstånd och tillsyn

För vissa verksamheter krävs tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

På undersidorna kan du läsa mer om de lagkrav som gäller för olika verksamheter och hitta blanketter som kan behövas.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar ansökan eller anmälan och är även tillsynsmyndighet för många verksamheter. Läs mer om detta under ämnesrubrikerna till vänster. 

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
Telefon: 0241-151 77
E-post: registrator@gagnef.se

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se