Tillstånd och tillsyn

För vissa verksamheter krävs tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

På undersidorna kan du läsa mer om de lagkrav som gäller för olika verksamheter och hitta blanketter som kan behövas.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar ansökan eller anmälan och är även tillsynsmyndighet för många verksamheter. Läs mer om detta under ämnesrubrikerna till vänster. 

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
registrator@gagnef.se

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
0241-152 16
miljo.byggnads@gagnef.se