Tillstånd och tillsyn

För vissa verksamheter krävs tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Här kan läsa mer om de lagkrav som gäller för olika verksamheter och hitta blanketter som behövs.

Miljö- och byggförvaltningen är även tillsynsmyndighet för många verksamheter, och det står även mer om detta under ämnesrubrikerna till vänster. 

För verksamhet/åtgärder i vattenskyddsområde se rubriken Vattenskyddsområden under Natur, strand- och vattenskydd

Vattenskyddsområden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0241-151 00
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se