Till dig som Tonårsförälder – kunskap, råd och tips

Tonårstiden kan vara en jobbig men också en helt fantastisk tid i livet, både för den unge och för dig som förälder.
Här har vi samlat fakta, tips och råd.

Aktuellt

Du som tonårsförälder är viktig – Ditt nej är viktigt!

Full koll finns för att hjälpa och peppa föräldrar och andra viktiga vuxna att säga nej till sin tonåring när det gäller alkohol och andra droger. Nu är skolavslutningar, festivaler och fester på intågande med sommaren. Med det är det många unga som debuterar gällande alkohol och andra droger. Här kan du som tonårsförälder göra skillnad – genom att säga Nej!

Full koll drivs av Sveriges 21 länsstyrelser, här finns fakta och tips för dig som tonårsförälder och för dig som arbetar förebyggande.

Alla kan hamna i ett svartvitt tänkande men i tonåren är det så en förhåller sig till det mesta. Det är mycket antingen eller, säger Carina Örgård legitimerad psykoterapeut på Rädda barnens Centrum för stöd och behandling i Göteborg.
Läs mer om hur du kan stötta ditt barn genom tonåren på Rädda Barnens hemsida.

Fem saker en tonåring önskar att föräldrar visste! Bris dagliga kontakter med barn och unga ger ovärderliga insikter om vad barn behöver av oss vuxna. 

Ungas levnadsvillkor i Gagnefs kommun – Lupp enkätundersökning 2021

Vart tredje år genomför Gagnefs kommun tillsammans med alla andra kommuner i länet en stor enkätundersökning bland kommunens högstadieelever. Lupp som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten tillhandahålls av MUCF, myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor.
Enkäten är anonym och en hög svarsfrekvens. Sammanställningen från 2021.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Autism Sverige är en ideell organisation med cirka 18 700 medlemmar fördelade i 24 distriktsföreningar.
Vi sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.

Superföräldrar – en serie på SVT. Tonåren är en av de mest omvälvande perioderna i livet och att vara förälder till en ung person som dessutom har NPF-diagnos bjuder på extra utmaningar. För ungdomar med NPF-diagnos är tonårstiden ofta extra svår. Vad kan vi göra för att stötta på bästa sätt? Del 5 av 6. UR.

De flesta tonåringar idag tillbringar en stor del av sin tid på internet, sociala mediet och spel, även om det för det mesta inte uppstår problem kring användandet så är det bra att som förälder ha kunskap om det dyker upp problem. Det är svårt om ens möjligt att kontrollera vad som händer på nätet som förälder. Som förälder kan du skaffa dig kunskap om de plattformar som ditt barn uppehåller sig på och det  viktigaste är att prata med din tonåring om vad som faktiskt gäller på nätet. Det finns lagar som reglerar vad vi får göra och inte på nätet, inte många tonåringar har den kunskapen.

Att ta, ha eller dela nakenbilder på barn är något som ökar eftersom många sociala medier och spel gör det enkelt. Information och råd till dig som är vuxen hur du kan skydda ditt barn från brott på nätet hittar du på polisens hemsida Råd till vuxna – polisens material

Internetkunskap.se – Här kan du lära dig mer om barnens digitala vardag, säkerhet på nätet och hur internet egentligen fungerar – samlad kunskap om internet helt enkelt!

Statens medieråd – Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet.

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om barns vardag, på och utanför nätet. Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan barn och unga få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Vi kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som har spridits.

De allra flesta unga upplever att de mår bra. MUCF´s senaste rapport UNG IDAG 2021 visar att 82 procent av unga i åldern 16-24 år bedömer sin hälsa som bra. Många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. Men andelen unga som upplever besvär av ängslan, oro eller ångest är hög, och högre bland tjejer än killar. Vi vet också att unga hbtqi-personer har en ökad risk för psykisk ohälsa.
De flesta unga mår bra men det finns ändå dem som inte mår bra av många olika orsaker, mer information finns på socialtjänstens webbsida. Sök hjälp och ta emot den hjälp och det stöd som ni behöver.

Som tonårsförälder kan man känna sig maktlös om du märker att ditt barn intresserar sig för alkohol. Men det finns mycket du kan göra. Läs mer på Tonårspalören.se

När ungdomar är berusade ökar risken för att de utsätts för eller begår brott. Ett av polisens uppdrag är att förhindra att det händer. Läs mer om polisens arbete när det gäller unga, alkohol och langning Unga och alkohol | Polismyndigheten (polisen.se)

Drugsmarts hemsida finns kunskap om alla typer av droger, alkohol, spel och tobak. Här hittar du kunskap om missbruk och beroende, lag och rätt och statistik. Här finns också information om lustgas.
Drugsmart drivs av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Berusning på torrschampo kan vara livsfarligt
En farlig användning av torrschampo sprider sig där unga andas in drivgasen i berusningssyfte. Men att andas in detta kan vara livsfarligt, varnar Giftinformationscentralen. Mer information finns på Giftinformationenscentralens hemsida.

Föräldraskolan om droger är ett utbildningsmaterial från polisen med syfte att ge verktyg för att kunna upptäcka droganvändning hos tonåringar i tidig ålder.

Känner du oro över att din tonåring använder Tromadol? Den här broschyren sammanställt av Länsstyrelserna handlar om det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol och syftar till att ge kunskap och tips till dig som förälder.

Spelprevention.se – Ett kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem, Folkhälsomyndigheten.

Full koll, drivs av 21 Länsstyrelser. Här finns fakta och tips för dig som tonårsförälder och för dig som arbetar förebyggande.Är ditt barn eller en tonåring i din närhet ihop med någon? Verkar det vara en bra relation? Våld i ungas relationer är precis lika vanligt och allvarligt som våld i vuxnas relationer. Var femte ungdom har varit utsatt för våld i sin relation. Här finns information om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer samt tips på hur du kan förstå, förebygga och upptäcka våldet – men också på vad du kan göra om du får veta att våldet redan pågår. Förälder – ungarelationer.se

Bris.se – Här kan du som vuxen få stöd och råd gällande ditt barn.

Socialtjänsten i Gagnefs kommun

Familjens Hus är en mötesplats för föräldrar och barn.

Famnen är en samtalsmottagning för barn och unga 0-17 år och deras familjer med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa av lindrig till måttlig karaktär.