Kommunsamverkan

Gagnefs kommun jobbbar tillsammans med olika partners i flera olika sammanhang för att skapa bra förutsättningar för invånarna i kommuner.

Nedan listas några av dessa:

  • Falun Borlängeregionen – samverkan mellan Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Ludvika och Smedjebacken Falun Borlängeregionens webbplats
  • Region dalarna kommunalförbund med länets samtliga kommuner Region Dalarnas webbplats
  • Dala Energi AB – ditt lokala energibolag i Gagnef, Leksand och Rättvik Dala Energis webbplats
  • Nedansiljans samordningsförbund – FINSAM – ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Rättviks kommun, Leksands kommun och Gagnefs kommun.
  • Gysam – Gagnefs kommun har ingen egen gymnasieskola, utan samverkar med 11 kommuner i Dalarna, Gysam. Regionavtalet använder att det är fritt att söka alla program, hemkommunen ersätter utbildningskommunen för kostnaderna.
  • Överförmyndare i samverkan – I Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen samverkar kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebackens kommuner. Borlänge kommun är värdkommun men varje kommun har skyldighet att ha en överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Överförmyndare i samverkans webbsida
  • Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gangef och Säters kommuner. Medlemskommunerna har drygt 125 000 invånare tillsammans. Borlänge och Falun är jämnstora med runt 48 000 och 55 000 invånare. Gagnef och Säter är betydligt mindre med sina drygt 10 000 invånare (2009 års värden). Räddningstjänsten Dala Mitts webbplats

Kontakter

Falun Borlänge- regionen AB
Telefon: 0243-24 80 40
E-post: info@fbregionen.se

Region Dalarna
Telefon: 023-77 70 00
E-post: info@regiondalarna.se

Dala Energi AB
Telefon: 0247-738 00
E-post: info@dalaenergi.se

Gysam/Gagnef
Annika Bergman, tillförordnad
Telefon: 0241-152 24
E-post: annika.bergman@gagnef.se

Överförmyndare i Gagnef
Tomas Ström
E-post: tomas.strom@gagnef.se

Överförmyndare i Gagnef
Ingegerd Lindfors
Telefon: 076-197 74 00

Räddningstjänsten Dala Mitt
Telefon: Växel: 023-28 88 00
E-post: info@dalamitt.se