Ovårdade och stökiga tomter

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar klagomål om ovårdade eller stökiga tomter. Det kan handla om byggnationer som inte färdigställs, skrotupplag, igenväxta tomter eller byggnader som håller på att rasa.

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick, oavsett fastigheten är bebyggd eller obebyggd. Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas.
Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Vad säger lagen?

Det är reglerat i plan- och bygglagen hur en tomt och ett byggnadsverk ska skötas. Nedan kan du läsa vad plan- och bygglagen säger om just detta.

Byggnadsverk, 8 kap 14 § plan- och bygglagen

Tomter, 8 kap 15 § plan- och bygglagen

Underhåll

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se