KAA – Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 16 till 20 år och inte går i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:

  • Fullföljt sin skolplikt i grundskola eller anpassad grundskola men inte genomför eller har fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning

För fullföljd utbildning måste ett examensbevis finnas. Studiebevis är inte tillräckligt.

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen skall:

  • Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning.
  • Dokumentera och föra register över de unga som omfattas.
  • Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Kontakt

KAA

E-post: kaa@gagnef.se