Slutbetyg före 1 juli 2025

Har du betyg från gymnasiestudier, betygsskala IG, G, VG eller MVG? Läste du aldrig färdigt gymnasiet, men vill komplettera och göra klart? Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen för att få veta mer om dina möjligheter att få ett slutbetyg.

Dina betyg med gamla betygsskalan är möjliga att tillgodoräkna fram till 30 juni 2025, därefter kan de ej räknas in i slutbetyg eller examen.