Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de 7 grundskolorna i kommunen. Ditt barn kan gå på fritids t.o.m vårterminen det år eleven fyller 13 år. 

Uppsägning av plats

Använd i första hand vår e-tjänst, mina sidor. Det är 2 månaders uppsägningstid efter att ansökan registrerats.

Föräldraledig, arbetssökande

Använd blankett ”uppsägning/förändring av plats”. Vid föräldraledighet ska platsen sägas upp direkt efter det nya barnets födelse. Platsen får behållas enligt ordinarie schema 3 veckor efter det nya barnets födelse, därefter avslutas platsen. När arbete/studier upphör får platsen behållas månaden ut.

Kontraktsplats

Som ett led i utskolningen från fritidshem finns möjlighet att teckna kontraktsplats. Det vänder sig till skolbarn som behöver fritidshem endast under skolans lovdagar. Den tecknas halvårsvis, februari-juli, augusti-januari. Avgift erlägges med en fast taxa halvårsvis.

I e-tjänsten kan du:

  • Ansöka om eller avsluta plats på fritidshem
  • Meddela hushållets inkomstuppgifter för barnomsorgsavgiften
  • Ändra dina kontaktuppgifter i vårt barn-/elevregister

Vi rekommenderar att alla som kan använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. För dig som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blankett att skriva ut under rubriken Blanketter.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök Skaffa e-legitimation (e-legitimation.se) för mer information.

Observera att i och med att du skickar in ansökan bekräftar du att du tagit del av våra riktlinjer. Länk finns under rubriken ”Dokument”.

Kontakt

Handläggare placering förskola/fritids

Telefon: 0241-154 99
Telefontid: 08.00-09.30
E-post: placering@gagnef.se

Rektor, Djuråsskolans fritids

Eva Backlund
Telefon: 0241-153 46
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Rektor, Bäsna skolans fritids

Madelene Holst DyrsmedsTelefon: 0241-15346
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Bitr. rektor, Djurmoskolans fritids

Madelene Holst Dyrsmeds
Telefon: 0241-15329
E-post: madelene.holst.dyrsmeds@gagnef.se

Bitr. rektor, Kyrkskolans fritids

Madelene Holst Dyrsmeds
Telefon: 0241- 15329
E-post: madelene.holst.dyrsmeds@gagnef.se

Rektor, Mockfjärdsskolans fritids

Lena ek
Telefon: 0241-15252
E-post: lena.ek@gagnef.se

Rektor, Syrhonsskolans fritids

Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Rektor, Björboskolans fritids

Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se