Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de 7 grundskolorna i kommunen. Ditt barn kan gå på fritids t.o.m vårterminen det år eleven fyller 13 år. 

Uppsägning av plats

Använd i första hand vår e-tjänst, mina sidor. Det är 2 månaders uppsägningstid efter att ansökan registrerats.

Föräldraledig, arbetssökande

Om du avslutar din placering på fritidshem på grund av föräldraledighet eller arbetssökande, är uppsägningstiden kortare än två månader. Platsen får behållas enligt ordinarie schema 3 veckor efter det nya barnets födelse, därefter avslutas platsen. När arbete/studier upphör får platsen behållas månaden ut. Vid föräldraledighet ska platsen sägas upp direkt efter det nya barnets födelse.

I dessa fall, vänligen skriv datum för den nya sysselsättningens första dag i fritextrutan ”Övrig info” i e-tjänsten. Vi justerar då avslutningsdatum manuellt. Görs inte detta gäller ordinarie uppsägningstid och regler.

Kontraktsplats

Som ett led i utskolningen från fritidshem finns möjlighet att teckna kontraktsplats. Det vänder sig till skolbarn som behöver fritidshem endast under skolans lovdagar. Den tecknas halvårsvis, februari-juli, augusti-januari. Avgift erlägges med en fast taxa halvårsvis.

I e-tjänsten kan du:

  • Ansöka om eller avsluta plats på fritidshem
  • Meddela hushållets inkomstuppgifter för barnomsorgsavgiften
  • Ändra dina kontaktuppgifter i vårt barn-/elevregister

Vi rekommenderar att alla som kan använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. För dig som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blankett att skriva ut under rubriken Blanketter.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök Skaffa e-legitimation (e-legitimation.se) för mer information.

Observera att i och med att du skickar in ansökan bekräftar du att du tagit del av våra riktlinjer. Länk finns under rubriken ”Dokument”.

Kontakt

Handläggare placering förskola/fritids

Telefon: 0241-154 99
Telefontid: 08.00-09.30
E-post: placering@gagnef.se

Rektor, Djuråsskolans fritids

Eva Backlund
Telefon: 0241-153 46
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Rektor, Bäsna skolans fritids

Madelene Holst DyrsmedsTelefon: 0241-15346
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Bitr. rektor, Djurmoskolans fritids

Madelene Holst Dyrsmeds
Telefon: 0241-15329
E-post: madelene.holst.dyrsmeds@gagnef.se

Bitr. rektor, Kyrkskolans fritids

Madelene Holst Dyrsmeds
Telefon: 0241- 15329
E-post: madelene.holst.dyrsmeds@gagnef.se

Rektor, Mockfjärdsskolans fritids

Lena ek
Telefon: 0241-15252
E-post: lena.ek@gagnef.se

Rektor, Syrhonsskolans fritids

Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Rektor, Björboskolans fritids

Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se