Mockfjärdsskolan

Mockfjärdsskolans entré

Mockfjärdsskolan är en mångkulturell skola belägen nära naturen. Verksamheten består av F-9, anpassad grundskola samt fritidshem och här går totalt 430 elever. Skolan är populär och antalet elever ökar ständigt. Inom Mockfjärdsskolan ryms också introduktionsprogram (IM).

Vi erbjuder en trygg skolmiljö där varje elev, utifrån sin förmåga och unika identitet, rustas för att utvecklas mot sin fulla potential med hjälp av behöriga och kompetenta lärare. Skolan satsar på IT som verktyg för lärande och eleverna har god tillgång till datorer och Ipads. Skolan använder en modern webbaserad lösning, V-klass, som gör informationsbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt och lättillgängligt

Speciallärare finns för att kunna ge extra stöd i klasser och individuellt efter behov. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterskor, special-pedagoger, skolkurator, skolpsykolog och rektor. Även fritidsledare, fritidspedagoger, elevassistenter, språkstödjare, studie- och yrkesvägledare och skoladministratörer är viktiga professioner som bidrar till verksamheten på skolan. 

Mockfjärdsskolan präglas av ledorden Glädje – Omtanke – Trygghet. Vi vill att skoldagen ska genomsyras av glädje, att det ska vara kul att gå i skolan. Alla ska visa omtanke om varandra och eleverna ska känna trygghet både i och till/från skolan.
Mockfjärdsskolans elever ska trivas, de ska lyckas med sina studier och nå största möjliga måluppfyllelse och de ska se med tillförsikt på framtiden.

Vi vill att förståelse och acceptans ska genomsyra vår skola och att eleverna utvecklar ett demokratiskt synsätt. Vi ser att olikheter är berikande och har därför skapat devisen:

Vi är olika – olika är bra

Kontakt

Rektor

Erik Lundin
Telefon: 0241-155 31
E-post: erik.lundin@gagnef.se

Biträdande Rektor

Lena Ek
Telefon: 0241-152 52
E-post: lena.ek@gagnef.se

Administratör – F-9, Fritidshem & Särskola

Sophie Ohlson
Telefon: 0241-154 08
E-post: sophie.ohlson@gagnef.se

Administratör – IM, Vux & Sfi

Elenor Modig
Telefon: 0241-151 33
E-post: elenor.modig@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare – F-9, Särskola & IM

Mats Jackson
Telefon: 0241-154 05
E-post: mats.jackson@gagnef.se