Agera idag och minska risken för elbrist i vinter

Glödlampa bredvid texten minska elkostnaderna och minska risk för elbrist i vinter

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser, försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det och risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter.

Minska elanvändningen och kapa effekttopparna

För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen och kapa effekttoppar. Genom att använda mindre el kan vi spara pengar, men en lägre efterfrågan påverkar även generellt priset i en positiv riktning.

Om vi dessutom minskar elanvändningen då belastningen på elnätet är som högst, minskar vi risken för att elen stängs av under kortare perioder runt om i landet, så kallad manuell frånkoppling. I Dalarna är det högst belastning mellan klockan 07.00 – 09.00 och klockan 17.00 – 19.00 på vardagar och på helger mellan klockan 09.00 – 12.00 och klockan 17.00 – 19.00. Källa: Platta kurvan för el – Energiintelligent Dalarna.

Varje liten förändring gör stor skillnad

Platta kurvan och använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som till exempel tvätta, diska och ladda elbilen mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen då elanvändningen är som lägst. Det vill säga platta kurvan och undvik att använda eldrivna maskiner eller stäng tillfälligt av dem mellan klockan 07.00 – 09.00 och klockan 17.00 – 19.00.

Några tips på hur du kan sänka din elförbrukning

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Sänk temperaturen en grad och spara fem procent av din energianvändning. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.


Duscha kortare tid

Välj duschen istället för badkaret. Halverar du dessutom din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig, schamponerar håret eller borstar tänderna.


Diska i diskmaskin

Undvik också att spola av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.


Tvätta i fylld tvättmaskin

Och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.


Stäng av apparater och släck lamporna

När du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor och den håller upp till 15 000 timmar.


Använd klädstrecket

Häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.


Vädra smart

Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.


Ställ in rätt temperatur i kyl och frys

+4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.


Frosta ur frysen

Om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.


Laga mat smart

Använd lock vid kokning. Då går det åt 30 procent mindre energi än utan lock.

Källa: Energimyndigheten


Fler tips för att minska din elförbrukning hittar du här

Energieffektivisera hemma (Energimyndigheten)

Företagsguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt företag (Energimyndigheten

Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus (Energimyndigheten)

Vad händer vid så kallad frånkoppling?

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De ger sedan order till de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter.


Vem bestämmer vilka som kommer att bli frånkopplade?

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. El styrs om till prioriterade ledningar (metoden kallas styrel) för att lindra konsekvenserna för samhället.

Förenklat handlar styrel om vem som ska få el när vi inte har tillräckligt till alla. Det går ut på att man vid risk för elbrist säkerställer el till samhällsviktiga verksamheter som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst.

Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.


Hur görs prioriteringen?

Elanvändare som på kort sikt är kritiska för liv, hälsa och samhällets funktionalitet prioriteras. Det kan till exempel handla om dricksvattenförsörjning, fjärrvärme, sjukhus, äldreboenden, brandstationer, ledningssystem för flyg och tåg och möjligheten att sända viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Hur verksamheter ska prioriteras regleras i styrelsförordningen. I den anges åtta olika prioritetsklasser:

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare som privatpersoner.

Vilka aktörer och verksamheter är prioriterade? Vilka aktörer finns med på listan över prioriterade elanvändare? Hur ser styrelsplaneringen ut?

Hur prioriteringen ser ut är känslig, då den beskriver vilka verksamheter och elledningar som på kort sikt är kritiska för liv, hälsa och samhällets funktionalitet. Listan kan vara underlag för att kartlägga Sveriges sårbarheter och i värsta fall användes vid exempelvis sabotage. Därför har kommunen beslutat att sekretessbelägga underlaget i styrelsplaneringen.


Hur vet jag om mitt företag är prioriterat enligt den lista som Länsstyrelsen sammanställt?

Det är få företag som kommer prioriteras, precis som att inga hushåll är prioriterade. Det som prioriteras är verksamheter som på kort sikt är kritiska för liv, hälsa eller samhällets funktionalitet och som till exempel rör dricksvattenförsörjning, fjärrvärme, sjukhus, äldreboenden, brandstationer, ledningssystem för flyg och tåg och möjligheten att sända viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Vi har full förståelse för att en bortkoppling av elanvändare kan få allvarliga konsekvenser för många verksamheter och det är givetvis det sista alternativet i en lång rad av åtgärder.


Mitt företag borde vara prioriterat enligt den lista som länsstyrelsen sammanställt, hur gör jag för att komma med?

Driver ditt företag en verksamhet som är kritisk för liv, hälsa eller samhällets funktionalitet kan ni informera oss i kommunen. Flera statliga myndigheter som till exempel Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Trafikverket har lämnat in underlag över verksamheter som de anser bör prioriteras. Det kan dock finnas företag som av olika anledningar inte identifierats.

Vi kommer därför titta vidare på ert underlag för att kunna bedöma om er verksamhet motsvarar kriterierna och om ni bör vara med i framtida prioriteringar.


Hur kan jag förbereda mitt företag för en eventuell frånkoppling?

Har ditt företag ett kritiskt beroende av el bör ni bedöma om konsekvenserna vid elavbrott är acceptabla eller om ni ska införskaffa reservkraft i form av batteribackup eller reservkraftverk.

Läs mer

Kontinuitetshantering (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)
Vägledning för hantering av reservkraft (Energimyndigheten)


Vad gör jag som privatperson om elen stängs av?

En frånkoppling av elen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Som medborgare ska du alltid vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. Läs mer om hur du förbereder dig på: Hemberedskap (Krisinformation.se)


Hur lång tid pågår en frånkoppling?

Det går inte att svara på exakt, men enligt Svenska Kraftnät kan ett rimligt scenario för vintern vara två till tre timmar åt gången. Om elen behöver stängas av en längre tid kan frånkopplingen roteras. Det innebär att en enskild användare inte drabbas för hårt.


Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Svenska kraftnät kommunicerar i media om det finns risk för en frånkoppling inom det närmaste dygnet. Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) kommer också att informeras och kommer då att inleda samverkan med länets aktörer. Som vid vanliga strömavbrott kommer elbolagen att gå ut med driftinformation i sina kanaler.

Har du frågor och funderingar?

Se frågor och svar om energiläget på Energimyndigheten eller vänd dig till vår energi- och klimatrådgivning.

Translate »