Förebygga viltolyckor

Rådjur på en äng

I Gagnefs kommun sker många viltolyckor varje år, främst med rådjur. För att minska antalet olyckor finns det några saker vi tillsammans kan göra för förebygga.

Att stödutfodra vilt kräver kunskap om hur man utfodrar men framför allt att man tänker efter var på utfodrar. Att utfodra så att djuren måste korsa en trafikerad väg är inte bra, det kan bidra till att olycksrisken ökar. Tips och råd kring utfodring finns att läsa på Utfodring av vilda djur, Statens Veterinärmedicinska anstalts webbplats.

Som trafikant ska vi anpassa hastigheten, respektera viltvarningar.

Detta gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.

Om du råkat ut för en viltolycka ska du göra en polisanmälan och märka ut platsen där olyckan skett. Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat.

Viltolyckor, på Polisens webbplats

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

Respektera eftersöksjägarens viktiga uppdrag att förkorta trafikskadat vilts lidande genom att sakta ner farten när du ser en eftersöksjägare i anslutning till vägområdet.

Informationsfilm

Kontakt

Bråsamordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se