Så här kan du hjälpa till – Ukraina

Kriget i Ukraina påverkar alla och många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Gagnefs kommuns verksamheter är i dagsläget inte i behov av mat eller kläder för flyktingar, men flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Vänd dig till etablerade hjälporganisationer

Du kan vända dig till etablerade hjälporganisationer, vilka har färdiga strukturer för att hjälpinsatser ska nå fram och som kunskap om vad som behövs.

Bland hjälporganisationerna har till exempel Röda Korset samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, som genom gåvor eller genom olika typer av engagemang – Röda Korset

Hjälpaorganisationer

Exempel på hjälporganisationer som just nu särskilt stöder människor i och från Ukraina:

Lokalt engagemang

Frivilliga Resursgruppen (FRG), är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation – du behövs! På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns information om hur du kan engagera dig i en frivillig försvarsorganisation.