Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, tillsyn av naturvården i kommunen och kommunens fysiska planering. Nämnden ger tillstånd till byggnadsverksamhet och utövar tillsyn samt bevakar kommunövergripande miljöfrågor

Sammanträden 2022

  • 9 februari
  • 23 mars
  • 11 maj
  • 22 juni
  • 14 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter

Kontakter

Vice Ordförande
Ola Hebert
E-post: ola.hebert@gagnef.se

Sekreterare
Tuula Lindroth
Telefon: 0241-251 18
E-post: tuula.lindroth@gagnef.se