Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, tillsyn av naturvården i kommunen och kommunens fysiska planering. Nämnden ger tillstånd till byggnadsverksamhet och utövar tillsyn samt bevakar kommunövergripande miljöfrågor

Sammanträden 2024

  • 14 februari
  • 20 mars
  • 22 maj
  • 19 juni
  • 4 september
  • 16 oktober
  • 20 november
  • 11 december

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter

Kontakter

Ordförande
Ola Hebert
E-post: ola.hebert@gagnef.se

Sekreterare
Tuula Lindroth
Telefon: 0241-251 18
E-post: tuula.lindroth@gagnef.se