Livsmedelskontroll

Livsmedelslagstiftningen styr vad du får göra och vilket ansvar du har i en verksamhet som hanterar livsmedel.

Lagstiftningen finns till för att kunder eller gäster ska känna sig trygga när de handlar och äter mat. Lagen finns också till för att kontrollera att det är säker mat som finns i butiker och på restauranger så att ingen blir lurad eller sjuk.

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet som utför kontroll på de verksamheter som hanterar livsmedel i Gagnefs kommun. När vi kontrollerar verksamheterna tittar vi på hur du sköter verksamheten, om det är rent och om du följer livsmedelslagstiftningen.

Vid en livsmedelskontroll kommer en livsmedelsinspektör ut till ditt företag och kontrollerar att det finns fungerande system för egenkontroll och att lokalen uppfyller gällande krav.

Exempel på vad som kontrolleras:

  • hygienen och rutinerna för temperaturkontroller i restaurangkök i en livsmedelsaffär kontrolleras exempelvis att kylar och frysar håller rätta temperaturer och att verksamheten
  • har kontroll på märkning och spårbarhet.
  • hos grossister kontrolleras verksamhetens rutiner för spårbarhet, märkning och temperaturkontroller (om kyl- eller frysvaror hanteras).

Verksamhetens egenkontroll

Verksamhetens egenkontroll betyder att du som livsmedelsföretagare ska ha väl fungerade rutiner för din verksamhet så att du kan hantera mat säkert. Det betyder att du bland annat ska kunna redovisa rutiner för hygien, rengöring av utrustning, utbildning och temperaturkontroller.

Verksamheter som har manuell hantering av livsmedel (såsom restaurang, café, charkavdelning och bageri) ska även ha upprättat en faroanalys för verksamheten enligt HACCP-principerna. Här kan Livsmedelsverkets information vara till god hjälp.

Kontakt

Livsmedelsinspektör
Anders Eslind
Telefon: 0241-151 97
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se