12:6 – Samråd för förändring i naturmiljön

En anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, så kallat 12:6-samråd, ska göras då en åtgärd inte är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt någon annan bestämmelse i miljöbalken men väsentligt kan förändra naturmiljön.

Åtgärder ska anmälas för samråd om verksamheten eller åtgärden:
• Kan komma att väsentligt förändra naturmiljön.
• Inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Vid dispensplikt kan anmälan för samråd enligt 12:6 ändå krävas.
• Ska bedrivas/göras inom ett utpekat samrådsområde för den typen av åtgärder.

I Gagnefs kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvar för samråd och tillsyn av massor, master och husbehovstäkt enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

För övriga åtgärder som omfattas av 12:6-samråd ansvarar Länsstyrelsen Dalarna, förutom skogsbruksåtgärder då det är Skogsstyrelsen Dalarna-Gävleborg. Länk till webbplatser finns nedan.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se