Värmepumpar

Värmepump som tillvaratar värme från berg, jord, grund och ytvatten har blivit ett populärt sätt att minska både kostnad och energiförbrukning för uppvärmning. Installationen kan medföra risker för miljön, bland annat kan grundvattnet påverkas. Du måste därför ha anmält installationen till miljö- och byggförvaltningen innan du installerar värmepumpen. En luftvärmepump behöver inte anmälas.

Läs mer om hur du anmäler värmepumpar under ”Lov, tillstånd och anmälan”. Länk finns nedan. Där finns e-tjänst, blanketter, riktlinjer och annan information.

Viktigt att tänka på vid byte av uppvärmningskälla

Vid byte av uppvärmningskälla från ved eller olja till värmepump kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras. Detta för att undvika framtida fuktskador. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation.

Minskad omsättning av luften kan även medföra ökad halt av radon. Därför bör en radonmätning göras i huset, även om det redan finns en mätning sen tidigare. En ny radonmätning bör även göras efter att bergvärme installerats. Detta på grund av att radonhalten i marken kan förändras vid borrningen.

Om du har en cistern som ska tas ur bruk ska detta anmälas till miljö- och byggförvaltningen. 

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se