Felanmälan

Felanmälan fastigheter

felanmalan.fastighet@gagnef.se

Telefon: 0241-151 70
Teletontid måndag-fredag 10:00 – 12:00

Akuta ärenden helger och kvällar
Telefon: 070-669 95 55

Felanmälan gator

Dala Vatten och Avfall AB

Självservice – Dala Vatten och Avfall AB (dalavattenavfall.se)

Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet eller för beställning av akut slamtömning i Gagnef, utanför telefontid.
Journummer: 023-133 08

Gatubeslysning

Gatubelysning  – information om gatubelysning och felanmälan.