Felanmälan

Om det gäller kommunens fastigheter, Gagnefsbostäder eller vatten och avlopp hänvisar vi till respektive områdes felanmälningsrutiner, se nedan.

För övrig felanmälan hänvisar i första hand till vår e-tjänst Felanmälan, för felanmälan via telefon se nedan.

Gatubelysning

Gatubelysning  – information om gatubelysning.

Felanmälan

E-tjänst: Felanmälan

Telefon: 0241-151 00

Felanmälan fastigheter

felanmalan.fastighet@gagnef.se

Telefon: 0241-151 70
Teletontid måndag-fredag 10:00 – 12:00

Akuta ärenden helger och kvällar
Telefon: 070-669 95 55

Dala Vatten och Avfall AB

Självservice – Dala Vatten och Avfall AB (dalavattenavfall.se)

Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet eller för beställning av akut slamtömning i Gagnef, utanför telefontid.
Journummer: 023-133 08