Felanmälan

Felanmälan fastigheter

Telefon: 0241-151 70
Teletontid måndag-fredag 10:00 – 12:00

Akuta ärenden helger och kvällar
Telefon: 070-669 95 55

E-post:felanmalan.fastighet@gagnef.se

Felanmälan gator

Dala Vatten och Avfall AB

Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet eller för beställning av akut slamtömning i Gagnef, utanför telefontid.

Journummer
Telefon: 023-133 08