Ansöka om stöd

Du som har en funktionsnedsättning och/eller är äldre, och är i behov av hjälp eller stöd, kan ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. Du kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).