Syrholns skola

Syrholns skolas lekplats och gräsplan

På Syrholns skola får idag 70 elever en del av sin grundskoleutbildning. Vi ger eleverna en trygg tid på skolan med ett genomtänkt arbete mot kränkningar och trakasserier. Vi strävar efter att ha en strukturerad lärmiljö med goda relationer mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Bildning och trygghet är ord som är ledande i vårt arbete med eleverna. På Syrholns skola skall vi ha en god måluppfyllelse för alla elever och i alla ämnen. Elever som lämnar oss ska ha goda kunskaper och vara väl förberedda för vidare studier.

Vårt fritidshem erbjuder en strukturerad verksamhet under hela eftermiddagen med ett varierande utbud av aktiviteter.

Kontakt

Rektor

Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Administrativ assistent

Annica Sarén
Telefon: 0241-155 86
E-post: annica.saren@gagnef.se