Bostad med särskild service enligt LSS

Bostad med särskild service för vuxna finns för dig som har ett behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. Boendet kan vara i form av servicebostad eller gruppbostad.

I en gruppbostad bor du som har ett mer omfattande behov av stöd och i en servicebostad bor du som kan klara delar av din livsföring själv.

För att ansöka om Bostad med särskild service ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

I Gagnefs kommun finns för närvarande fyra olika bostäder med särskild service.

  • Näset
  • Åsen
  • Fagervägen
  • Kajen

Kontakter

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

Utförare av beviljad insats

Samordnare Bostad med särskild service
Ann-Kristin Olsson
Telefon: 0241-154 86
E-post: ann-kristin.olsson@gagnef.se

Anna Nyström
Telefon: 0241-155 79
E-post: anna.nystrom@gagnef.se

Enhetschef Näset och Kajen
Katarina Östlund
Telefon: 0241-152 79
E-post: katarina.ostlund@gagnef.se

Boendehandledare Näset
Telefon: 0241-152 39

Boendehandledare Kajen
Telefon: 0241-154 94

Enhetschef Fagervägen
Anna-Karin Eljas
Telefon: 0241-152 33
E-post: anna-karin.eljas@gagnef.se

Boendehandledare Fagervägen
Telefon: 0241-155 05

Enhetschef Åsen
Helena Ahlin
Telefon: 0241-152 37
E-post: helena.ahlin@gagnef.se

Boendehandledare Åsen
Telefon: 0241-215 22