Kyrkskolan

Kyrkskolans gård och skolbyggnader

Kyrkskolan är en trivsam F-6 skola med många kompetenta och ambitiösa pedagoger. På Kyrkskolan arbetar vi utifrån att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Alla elever ska trivas i skolan med såväl kompisar som lärare och finna en glädje och trygghet i att gå till skolan. Alla ska uppleva att de har arbetsro och känna stimulans i skolarbetet. Barnen blir respekterade som individer och har inflytande över sitt arbete. Vi tar tillvara på elevernas engagemang och låter var och en utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Vi har också höga förväntningar på våra elever och ger dem utmaningar som bidrar till att eleverna känner motivation i skolarbetet. Allt vi gör ska generera ett mervärde för våra elever och bidra till att de efter sju år på Kyrkskolan går vidare med en ryggsäck fylld av kunskaper, förmågor och goda minnen.

Kyrkskolan är centralt belägen i hjärtat av Gagnefs kyrkby. Vi har en trivsam utomhusmiljö som ger goda förutsättningar för lek och rekreation, men också för att bedriva utomhuspedagogik. Vintertid kan vi dra på oss skridskor eller skidor direkt utanför dörren och på sommaren finns goda möjligheter att gå till sjön för att ta ett dopp. Fritidshemmet ligger integrerat i skolan och vi erbjuder våra barn, med hjälp av välutbildade och erfarna pedagoger, en varierad pedagogisk verksamhet som tar hänsyn till barnens egna önskningar och behov.

Kontakt

Rektor

Susanne Karlsson
Telefon: 0241-155 96
E-post: susanne.karlsson@gagnef.se

Administrativ assistent

Annica Sarén
Telefon: 0241-155 86
E-post: annica.saren@gagnef.se