Livsmedelsverksamhet

Planerar du att starta eller överta en restaurang, ett café, livsmedelsbutik, kiosk eller annan typ av livsmedelsverksamhet? Då finns det en del du behöver känna till.

”Tillstånd” för livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet omfattar hantering, beredning och bearbetning av livsmedel, till exempel i restauranger, pizzerior, livsmedelsbutiker, kiosker och vattenverk. Livsmedelsverksamhet omfattar även försäljning av förpackade livsmedel, import och företagens huvudkontor.

Dessa verksamheter kallas i livsmedelslagen för livsmedelsföretag och den som sysslar med detta kallas för livsmedelsföretagare, oavsett om det är ett företag, en enskild person, en ideell organisation, ett statligt verk, en kommunal förvaltning eller annan organisationsform som driver verksamheten.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering. Du ska göra anmälan senast två veckor innan du startar verksamheten. Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att livsmedelsföretaget registrerats.

Givetvis måste du ha kännedom om, och följa, de regler som gäller för livsmedelshantering i din verksamhet. Kontroll av att reglerna för livsmedelshantering uppfylls kommer att ske när livsmedelsverksamheten startat.

Din livsmedelsanläggning ska också placeras in i rätt riskklass för beslut om den årliga kontrollavgiften. Du fyller i uppgifterna i samma blankett som för registrering 

Avgifter

Lagstiftningen säger att kommunen ska ta ut avgift för registrering av anläggning och avgift för kontroll. Avgifterna storlek står i en taxa som beslutats kommunfullmäktige. Det finns tre typer av avgifter. En avgift för registrering av ny livsmedelsverksamhet och verksamhet med ny ägare, en årlig avgift för kontroll (vars storlek beror på livsmedelshanteringens storlek och dess risker) och en avgift för extra offentlig kontroll.

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med den ska du meddela miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan av användning av köldmedier

Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer under:

Köldmedier och kylaggregat

Bygglov

När en ny livsmedelslokal ska starta krävs det ofta bygglov eller bygganmälan om ombyggnad ska ske av lokalen. Alla dessa frågor hittar du under Bygglov och bygganmälan. Där får du också information kring avfall och vad som är bra att tänka på gällande avfall. 

Bygglov och bygganmälan

Tillstånd för alkoholservering 

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd. 

Det är ATL-kontoret i Falun som har hand om serveringstillstånd för verksamheter i Gagnefs kommun.

Serveringstillstånd, Alkohol, Faluns webbplats

Vatten, avlopp och avfall

Har du frågor om vatten, avlopp eller avfall så vänd dig till Dala Vatten och Avfall AB. 

Fettavskiljare ska finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknade verksamheter. 

Brandskydd

Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Räddningstjänst Dala Mitt. 

Kontakt

Livsmedelsinspektör
Anders Eslind
Telefon: 0241-151 97
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se